• 1-2-3 stappenplan

  • Stap 1 – Bij de eerste kennismaking houden we een intakegesprek waarbij we al uw eisen en wensen doornemen. Uiteraard leggen we dan haarfijn uit wat we voor u kunnen betekenen en wat we allemaal gaan doen. Tijdens deze ontmoeting meten we direct de nagalmtijd van de luisterruimte door op basis van een zogenaamde RT60 meting vaststellen. Eventueel kunnen met behulp van een tweede meting de kwaliteit van de belangrijkste parameters van de luidsprekers bepalen, waaronder de frequentiekarakteristiek, al of niet gecompenseerd met de akoestiek van de ruimte.
    Verder kijken we naar de impedantie en de akoestische en elektrische fase, waterval en vervorming. Het resultaat van deze meting verwerken we in een rapport en gebruiken we als referentie voor verdere adviezen met betrekking tot en eventuele aanpassing van de luisterruimte en de rest van de audioset.

    Stap 2 – Het vervolg op de eerste kennismaking en de akoestische meting bestaat uit het bepalen waar de akoestische verbeteringen nodig én mogelijk zijn. Hiervoor voeren we uw luisterruimte in in een speciaal computer simulatieprogramma waardoor wij een gericht advies kunnen samenstellen. In overleg met u bepalen we wat haalbaar is. Zowel in financieel opzicht, als wat de partner des huizes acceptabel vindt.

    Stap 3 – Deze stap bestaat uit de daadwerkelijke uitvoering van de in stap twee gemaakte plannen. Na het doorvoeren van de akoestische aanpassingen gaan we opnieuw meten om te bepalen of het effect gewenst is. Immers: meten is weten. Maar, we vergeten ook niet een goed stuk muziek te spelen, zodat we ook het effect goed kunnen beluisteren. Het kan overigens nodig zijn om stap twee en drie meerdere keren te herhalen al naar gelang het resultaat en de wens van de klant.